Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό

Event Single

Πληροφορίες:

  • 6 Ιουλίου, 2017
  • 05:00-08:00μ.μ.
  • Ξενοδοχείο «The Royal Apollonia»
Δήλωσε ενδιαφέρον

Η κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους

Κατά τη διάρκεια της «Mέρας Γνωριμίας», Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και Καθηγητές θα σε ενημερώσουν για:

  • Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών
  • Την καθοδήγηση και στήριξη των φοιτητών
  • Τις υποτροφίες ή/και την οικονομική ενίσχυση (βοηθήματα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες)
Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εισδοχής, προσκομίζοντας αντίγραφο απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Υποβολή Αίτησης για Ακαδημαϊκή Υποτροφία από Απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ενημερώσει το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής όλων των σχολείων ότι προσφέρει αριθμό υποτροφιών βάση της επίδοσης στο Λύκειο ως ακολούθως:

  1. Υποτροφίες ύψους 75% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 18, ή ψηλότερο.
  2. Υποτροφίες ύψους 50% για το πρώτο Ακαδημαϊκό Έτος σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 17, ή ψηλότερο.

Απόφοιτοι των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης που πληρούν τις πιο πάνω προυποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία κατά τη διάρκεια της Μέρας Γνωριμίας.

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων: 25 Σεμπτεβρίου 2017

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: admit@euc.ac.cy

Τοποθεσία