Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λάρισα

Event Single

Πληροφορίες:

  • 30 Αυγούστου, 2017
  • 07:00μ.μ.
  • Ξενοδοχείο Larisa Imperial, (Φαρσάλων 182, Λάρισα)
Δήλωσε ενδιαφέρον


Ενημέρωση για τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με ειδική αναφορά στα προγράμματα που προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στη Λάρισα Τετάρτη 30 Αυγούστου 2018 στις 12:00 το μεσημέρι στο Ξενοδοχείο «Larissa Imperial».(πλατεία Συντάγματος)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS StarsTM) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα ακόλουθα

  • Προγράμματα σπουδών
  • Μοντέλο Διδασκαλίας στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
  • Κριτήρια Εισδοχής
  • Στήριξη και Καθοδήγηση Φοιτητών

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων: 7 Φεβρουαρίου 2018

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: online@euc.ac.cy

Τοποθεσία