Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λάρισα

Event Single

Πληροφορίες:

 • 29 Αυγούστου 2018, 2018
 • 07:00μ.μ.
 • Ξενοδοχείο Larisa Imperial, (Φαρσάλων 182, Λάρισα)
Δήλωσε ενδιαφέρον


Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από όλο τον κόσμο, με το 82% των αποφοίτων, να έχει άμεση εργοδότηση στους τομείς απασχόλησης του κλάδου σπουδών τους.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί από το QS Top Πανεπιστήμια (QS Stars)με τον υψηλότερο δείκτη 5 αστέρια (5 stars) στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, των εγκαταστάσεων, της εταιρικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της στήριξης των φοιτητών.

Επιπρόσθετα, η Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρο για την εγκαθίδρυση του μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά:

 • Στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών
 • Στις επιλογές στέγασης των φοιτητών εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης
 • Στη διαδικασία εισαγωγής, μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών στο Πανεπιστήμιο
 • Στα δίδακτρα και υποτροφίες
 • Στη φοιτητική ζωή στην Κύπρο
 • Στις συνεργασίες του προγράμματος Erasmus με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια
 • Στα ερευνητικά προγράμματα
 • Στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου
 • Στα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών

Επιπρόσθετα θα γίνει ειδική αναφορά στην Ιατρική, στην Οδοντιατρική και στο μοναδικό αυτοτελές πρόγραμμα Νομικής Ελληνικού Δικαίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων: 24 Σεπτεμβρίου 2018

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: info@euc.ac.cy

Τοποθεσία