Καβάλα | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Καβάλα

Event Single

Πληροφορίες:

  • 17 Ιουλίου, 2019
  • 07:00μ.μ.
  • Ξενοδοχείο Airotel Galaxy (Βενιζέλου 27, Καβάλα)
Δήλωσε ενδιαφέρον


Προσθήκη στο ημερολόγιο   02-09-2016 19:00:00 02-09-2016 20:30:00 Το Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Καβάλα. Το Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Καβάλα. Καβάλα, Ξενοδοχείο Airotel Galaxy (Βενιζέλου 27) 45 Eurpean University Cyprus admit@euc.ac.cy false DD/MM/YYYY

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια παγκοσμίως των Times Higher Education University Ιmpact Rankings.

Έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS StarsTM) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης, της Απασχολησιμότητας και της Στήριξης των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στη δυνατότητα μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών στο Πανεπιστήμιο, στα δίδακτρα, στη φοιτητική ζωή στην Κύπρο, στη στέγαση, στη διαδικασία εισαγωγής, στο πρόγραμμα Erasmus, στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, στα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών.

Υποβολή Αιτήσεων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή υποψηφίων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (έναρξη μαθημάτων 30 Σεπτεμβρίου 2019).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: info@euc.ac.cy

Τοποθεσία