Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα Ιωάννινα

Event Single

Πληροφορίες:

  • 26 Νοεμβρίου, 2018
  • 07:00μ.μ.
  • Ξενοδοχείο Grand Serai
Δήλωσε ενδιαφέρον


Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από όλο τον κόσμο, με το 82% των αποφοίτων, να έχει άμεση εργοδότηση στους τομείς απασχόλησης του κλάδου σπουδών τους.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί από το QS Top Πανεπιστήμια (QS Stars)με τον υψηλότερο δείκτη 5 αστέρια (5 stars) στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, των εγκαταστάσεων, της εταιρικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της στήριξης των φοιτητών.

Επιπρόσθετα, η Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρο για την εγκαθίδρυση του μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στη δυνατότητα μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών στο Πανεπιστήμιο,στα δίδακτρα, στη φοιτητική ζωή στην Κύπρο, στη στέγαση, στη διαδικασία εισαγωγής, στο πρόγραμμα Erasmus, στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, στα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Εαρινό Τετράμηνο 2019 και για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: info@euc.ac.cy

Τοποθεσία