Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αθήνα

Event Single

Πληροφορίες:

  • 15 Απριλίου, 2019
  • 19:00 μ.μ.
  • Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία"
Δήλωσε ενδιαφέρον


Εκδήλωση ενημέρωσης στην Ελλάδα: Νομικές σπουδές ως βάση για τα επαγγέλματα του 21ου αιώνα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση της Νομικής Σχολής στην Αθήνα, τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, στις 7:00μ.μ., στο Ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρεταννία” (Σύνταγμα).

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

  • 7:00 – 7:45 μ.μ. Παρουσίαση της Νομικής Σχολής
  • 7:45 - 8:00 μ.μ. Νομικές σπουδές ως βάση για τα επαγγέλματα του 21ου αιώνα
  • 8:00 – 9:00 μ.μ. Προσωπική Ενημέρωση και Υποβολή Αιτήσεων

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Πρώτη Αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο που:

  • Προσφέρει πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου
  • Αναγνωρισμένη από το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Αναγνωρισμένη από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
  • Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES(QS StarsΤΜ) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.

Σημαντική διεθνή επιτυχία αποτελεί η πρόσφατη κατάταξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου από τους Times Higher Education, βάσει των κριτήριων impact ranking ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια του κόσμου.

Υποβολή Αιτήσεων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή υποψηφίων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (έναρξη μαθημάτων 30 Σεπτεμβρίου 2019).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: info@euc.ac.cy

Τοποθεσία