Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

Event Single

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και παρουσίασης για σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Εαρινό Τετράμηνο 2020 που οργανώνονται σε εξής πόλεις της Ελλάδας:

Ημερομηνία Πόλη Χώρος Ώρα
9 Δεκεμβρίου 2019Ηράκλειο Ξενοδοχείο Galaxy 7:00μ.μ.
10 Δεκεμβρίου 2019 Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Δάιος 7:00μ.μ.
11 Δεκεμβρίου 2019 Αθήνα Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 7:00μ.μ.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια παγκοσμίως των Times Higher Education University Ιmpact Rankings.

Έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS StarsTM) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης, της Απασχολησιμότητας και της Στήριξης των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στη δυνατότητα μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών στο Πανεπιστήμιο, στα δίδακτρα, στη φοιτητική ζωή στην Κύπρο, στη στέγαση, στη διαδικασία εισαγωγής, στο πρόγραμμα Erasmus, στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, στα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών.

Υποβολή Αιτήσεων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή υποψηφίων, για το Εαρινό Τετράμηνο 2020 (έναρξη μαθημάτων 10 Φεβρουαρίου 2020).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: info@euc.ac.cy