Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

Event Single

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και παρουσίασης για σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019/20 που οργανώνονται σε εξής πόλεις της Ελλάδας:

Ημερομηνία Πόλη Χώρος Ώρα
15 Ιουλίου 2019 Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Δάιος 7:00μ.μ.
16 Ιουλίου 2019 Λάρισα Ξενοδοχείο Larisa Imperial 7:00μ.μ.
17 Ιουλίου 2019 Αθήνα Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 7:00μ.μ.
17 Ιουλίου 2019 Καβάλα Ξενοδοχείο Airotel Galaxy 7:00μ.μ.
18 Ιουλίου 2019 Μυτιλήνη Ξενοδοχείο Hotel Blue Sea 7:00μ.μ.
18 Ιουλίου 2019 Ηράκλειο Ξενοδοχείο Galaxy 7:00μ.μ.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 301+ πανεπιστήμια παγκοσμίως των Times Higher Education Ιmpact Ranking.

Έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS StarsTM) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης, της Απασχολησιμότητας και της Στήριξης των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στη δυνατότητα μετεγγραφής και συνέχισης σπουδών στο Πανεπιστήμιο, στα δίδακτρα, στη φοιτητική ζωή στην Κύπρο, στη στέγαση, στη διαδικασία εισαγωγής, στο πρόγραμμα Erasmus, στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, στα Εξ Αποστάσεως προγράμματα σπουδών.

Υποβολή Αιτήσεων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή υποψηφίων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (έναρξη μαθημάτων 30 Σεπτεμβρίου 2019).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: info@euc.ac.cy