Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορες πόλεις και νησιά της Ελλάδας

Event Single

Η κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα Πτυχιακού (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακού (Master Degree) και Διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Θα πραγματοποιηθoύν παρουσιάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στις πιο κάτω πόλεις και νησιά:

Ημερομηνία Πόλη Χώρος Ώρα
27 Αυγούστου 2018 Αθήνα Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 7:00μ.μ.
28 Αυγούστου 2018 Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Δάιος 7:00μ.μ.
29 Αυγούστου 2018 Λάρισα Hotel Larissa Imperial 7:00μ.μ.
30 Αυγούστου 2018 Ηράκλειο Ξενοδοχείο Galaxy 7:00μ.μ.
3 Σεπτέμβρίου 2018 Αθήνα Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 7:00μ.μ.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS StarsTM) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, της Απασχολησιμότητας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Στήριξης των φοιτητών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στο κόστος σπουδών, στη στέγαση των φοιτητών, στη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, στις συνεργασίες του προγράμματος Erasmus με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, στα ερευνητικά προγράμματα, αλλά και στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές και το αναδεικνύουν ως ένα διεθνούς κύρους περιφερειακό Πανεπιστήμιο.

Θα γίνει ειδική αναφορά στην Ιατρική, στην Οδοντιατρική και στο μοναδικό αυτοτελές πρόγραμμα Νομικής Ελληνικού Δικαίου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η παρουσία σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.

Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων: 24 Σεπτεμβρίου 2018

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: info@euc.ac.cy