Τo Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

Event Single

Εκδηλώσεις ενημέρωσης στην Ελλάδα: Νομικές σπουδές ως βάση για τα επαγγέλματα του 21ου αιώνα

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε σε εκδηλώσεις ενημέρωσης της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα: «Νομικές σπουδές ως βάση για τα επαγγέλματα του 21ου αιώνα» σε πόλεις της Ελλάδας ως ακολούθως:

Ημερομηνία Πόλη Χώρος Ώρα
15 Απριλίου 2019 Αθήνα Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία 7:00μ.μ.
16 Απριλίου 2019 Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Δάιος 7:00μ.μ.

Η Πρώτη αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο

  • Προσφέρει πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου
  • Αναγνωρισμένη από το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Αναγνωρισμένη από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
  • Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ομοταγές προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και οι πτυχιούχοι του έχουν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα

Υποβολή Αιτήσεων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή υποψηφίων, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (έναρξη μαθημάτων 30 Σεπτεμβρίου 2019).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, email: info@euc.ac.cy